Kanjiroo | Kanji Dictionary Blog

A Kanji Dictionary Blog Mashup

i
ため; なる; なす; する; たり; つくる; なり
tame; naru; nasu; suru; tari; tsukuru; nari
do; change; make; benefit; welfare; be of use; reach to; try; practice; cost; serve as; good; advantage; as a result of
7
9

Comments are closed.